Kurser och seminarier

Ta del av våra kurser och seminarier!
Under året genomför vi ett antal tillfällen för dig som vill hålla dig uppdaterad om aktuella nyheter inom redovisning, skatt, ekonomisk planering och finansiell rapportering.