Maria Lidborn Auktoriserad revisor, ESG

Maria Lidborn

Maria har erfarenhet av revision i både små- och medelstora ägarledda bolag, samt av revision i större koncerner. Exempel på branscher är fastighetsförvaltning, tillverkningsindustrin och företag inom tjänste-, konsult- och handelssektorn. Maria granskar även företags lagstadgade hållbarhetsrapporter och erbjuder rådgivning inom detta område.