Vår ledning

Här hittar du kontaktuppgifter till vår ledning.

Marianne Sandén Ljungberg
VD, Partner,
Auktoriserad revisor - Lund
+46 46 32 74 21
 
Katarina Ljungqvist
Regionchef Syd,
Kontorschef Helsingborg, Båstad och Höganäs
Auktoriserad revisor - Helsingborg
+46 42 37 19 08
     
Karin Westerlund
Regionchef Nord,
Kontorschef Stockholm och Eskilstuna
Partner, Auktoriserad revisor - Stockholm
+46 8 796 37 22
 
Pia Jeppsson
Ekonomichef
Partner, Auktoriserad revisor - Malmö
+46 42 37 19 09
     
Milan Vujic
IT-chef - Stockholm
+46 8 796 37 03
 
Anders Fornstedt
Ansvarig för affärsområde internrevision och IT-säkerhet
Partner, Auktoriserad revisor - Stockholm
+46 8 796 37 39
     
Lars Högvik
Försäljningschef - Stockholm
+46 8 562 038 09
 
Elisabeth Johansson Heyl
HR-chef - Malmö
+46 40 614 25 24

Share