Tomas Ahlgren Auktoriserad revisor

Tomas har gedigen och lång erfarenhet inom företagsförvärv och värderingar. Han är specialiserad på fastighetsdrift och värdering av fastighetsinvesteringar och har en bred och fördjupad kunskap inom detta område.

Vill du veta mer?