Samuel Bjälkemo Partner, Auktoriserad revisor

Samuel Bjälkemo

Samuels inriktning och fokus ligger på revision av större ägarledda koncerner samt noterade koncerner. Han har även under flera år arbetat med bolag i kris avseende rekonstruktion och omorganisation.

Vill du veta mer?

Samuel Bjälkemo Partner, Auktoriserad revisor

+46 8 796 37 69

Sidor relaterade till:

Om oss