Ronny Erhardsson Partner, Auktoriserad redovisningskonsult

Ronny Erhardsson

Ronny har lång erfarenhet inom rådgivning till ägarledda företag, tillväxtföretag, tjänsteföretag, handel och offentlig verksamhet. Hans inriktning är affärsplanering och finansiering av verksamheter, arbetsgivar- och personalfrågor samt organisationsbedömningar och personalplanering, redovisnings- och aktiebolagsrättsliga frågor, rapportering samt lednings- och styrfunktioner, värdering, köp och försäljning av företag, obestånds- och konkursrådgivning/utredning samt rekonstruktion av verksamheter samt privatekonomisk rådgivning.

Vill du veta mer?