Pelle Claesson Partner, Auktoriserad revisor

Pelle Claesson

Pelle har erfarenhet av revision både i små- och medelstora ägarledda bolag samt av revision i större koncerner inom olika branscher. Exempel på branscher är fastighetsförvaltning, tillverkningsindustrin och företag inom tjänste-, konsult- och handelssektorn.

Vill du veta mer?