Nils Albertsen Auktoriserad revisor

Nils Albertsen

Nils har stor erfarenhet av revision och revisionsnära konsultationer främst med inriktning på mindre och medelstora ägarledda företag. Hans specialisering är insolvens- och insufficiensrelaterade frågor samt aktiebolagsrättsliga frågor. Nils anlitas regelbundet som sakkunnigt biträde av konkursförvaltare och biträder med ekonomiska utredningar i företag som försatts i konkurs eller befinner sig under företagsrekonstruktion. Han är dessutom kursledare i utredningsmetodik vid granskning av konkurser.

Vill du veta mer?