Mikael Fredstrand VD, Partner, Auktoriserad revisor

Mikael Fredstrand

Mikael har bred erfarenhet av revision i både ägarledda och noterade företag. Han utför också företagsvärderingar, ekonomiska utredningar och är sakkunnig vid rättsliga tvister. Mikael driver även utbildning för företagsledare, styrelser och advokater i att analysera och tolka årsredovisningar samt i kreditbedömning av företag. Sedan 2020-10-01 är Mikael VD för Mazars i Sverige.