Mikael Fredstrand Partner, Auktoriserad revisor

Mikael Fredstrand

Mikael har bred erfarenhet av revision i både ägarledda och noterade företag. Han utför också företagsvärderingar, ekonomiska utredningar och är sakkunnig vid rättsliga tvister. Mikael driver även utbildning för företagsledare, styrelser och advokater i att analysera och tolka årsredovisningar samt i kreditbedömning av företag. Mikael är också styrelseledamot i Mazars SET.

Vill du veta mer?

Sidor relaterade till: