Michael Olsson Partner, Auktoriserad revisor

Michael Olsson

Michael har lång erfarenhet av revision av såväl större noterade som privatägda bolag inom många olika branscher. Under de senaste åren har han främst arbetat med tjänsteföretag. Han har även erfarenhet från företag som följer IFRS och som verkar i en internationell miljö.

Vill du veta mer?