Martin Kraft Partner, Auktoriserad revisor

Martin Kraft

Martin Kraft, Auktoriserad revisor har erfarenhet från flertalet olika branscher så som tillverkande företag, finansiella företag och konsultföretag. Martin arbetar främst med större ägarledda och noterade företag och hans inriktning är extern revision av bolag som tillämpar IFRS.

Vill du veta mer?