Marianne Sandén Ljungberg VD, Partner, Auktoriserad revisor

Marianne Sandén Ljungberg

Marianne har lång erfarenhet av revision för både noterade och ägarledda bolag inom en rad olika branscher som tillverkande industri, tjänsteföretag, handel, vårdsektorn, konsultverksamhet och utvecklingsbolag. Hon har också erfarenhet av utredningar och konsultationer som avser bolagsnoteringar, företagsförvärv, due diligence och koncernredovisning. Sedan 2011 är Marianne vd för Mazars i Sverige.