Marianne Sandén Ljungberg Partner, Auktoriserad revisor

Marianne Sandén Ljungberg

Marianne har lång erfarenhet av revision för både noterade och ägarledda bolag inom en rad olika branscher som tillverkande industri, tjänsteföretag, handel, vårdsektorn, konsultverksamhet och utvecklingsbolag. Hon har också erfarenhet av utredningar och konsultationer som avser bolagsnoteringar, företagsförvärv, due diligence och koncernredovisning. Mellan 2011 och oktober 2020 var Marianne VD för Mazars i Sverige.