Malin Andersson Partner, Auktoriserad revisor

Malin Andersson

Malin har bred erfarenhet av revision av ägarledda företag inom flera branscher till exempel fastighetsförvaltning, tjänsteföretag, advokatbyråer och handelsföretag.

Vill du veta mer?