Magnus Wikström Skattejurist

Magnus Wikström är skattejurist och Senior Manager på Mazars i Stockholm. Magnus har en bakgrund från Skatteverket såväl som från andra stora revisionsbyråer där han verkat som skattejurist och arbetat inom en rad olika områden såsom nationell-och internationell bolags-och personbeskattning. Tonvikt har varit och är mot små-och medelstora företag och dess ägare där frågor inom 3:12-området, omstruktureringar, fastigheter och kapital analyseras. Även internationella skattefrågor för både bolag och fysiker är också något som Magnus frekvent utreder. Magnus har även erfarenhet av att hålla utbildningar och presentationer inom skatteområdet.