Lena-Maria Lindström IT-revisor CISA/CIA

Lena-Maria Lindström

Lena-Maria arbetar med IT-revision, främst ur internrevisionsperspektiv mot finansiella bolag, men är också ett stöd till externrevisionen i de fall IT-revision behövs. Lena-Maria har erfarenhet av arbete inom området informationssäkerhet samt från IT-revision och internrevision från både privat och offentlig sektor. Lena-Maria innehar certifieringarna CISA (Certified Information Systems Auditor) och CIA (Certified Internal Auditor).

Vill du veta mer?