Lars Högvik CMO

Lars Högvik

Lars är ansvarig för försäljning för Mazars i Sverige och har lång erfarenhet av försäljning och affärsutveckling i operativa roller och som konsult. Mazars utvecklas i en bransch där förutsättningar ändras snabbt och Lars har fokus på att företaget tar ledarskap på att utvecklas med kunderna och vinner nya. Lars började på Mazars 2013.

Vill du veta mer?

Sidor relaterade till:

Om oss

Kontakta oss