Katarina Ljungqvist Partner, Auktoriserad revisor

Katarina Ljungqvist

Katarinas huvudsakliga inriktning är revision av medelstora företag men hon arbetar även med större koncerner och noterade bolag. Hennes specialisering är kvalitetskontroll och interna kontrollfrågor. Katarina är också ledamot i FARs kvalitetsnämnd och undervisar externt inom ämnet revision.

Katarina är även kontorschef på vårt kontor i Helsingborg.

Vill du veta mer?

Sidor relaterade till: