Katarina Ljungqvist Auktoriserad revisor, Quality Manager

Katarina Ljungqvist

Katarinas huvudsakliga inriktning är revision av medelstora företag men hon arbetar även med större koncerner och noterade bolag. Hennes specialisering är kvalitetskontroll och interna kontrollfrågor. Katarina är också ledamot i FARs kvalitetsnämnd och undervisar externt inom ämnet revision.

Vill du veta mer?