Karin Westerlund Partner, Auktoriserad revisor

Karin Westerlund

Karin Westerlund, auktoriserad revisor och partner. Karin har stor erfarenhet av bland annat företag inom detaljhandel, fastighetsförvaltning, konsultverksamhet, stiftelser och Svenska Kyrkans församlingar. Hon arbetar främst med ägarledda bolag och församlingar.

Karin är också kontorschef på Mazars i Stockholm.

Vill du veta mer?

Sidor relaterade till: