Karin Steenstrup Verkställande administrativ skattechef

Karin Steenstrup

Karin är sedan 2018 administrativ skattechef på Mazars Skatt. Karin har en bakgrund som skattekonsult och hon har tidigare varit skattechef på BDO.

Vill du veta mer?

Sidor relaterade till:

Om oss