Jessica Eklund Skattejurist

Jessica Eklund

Jessica Eklund är skattejurist på Mazars i Stockholm. Jessica avslutade sina studier vid Uppsala universitet år 2015 och har sedan dess arbetat på Skatteverket och advokatbyrå med internationella skattefrågor och skatteprocesser. Jessica har bl.a. erfarenhet av att arbeta med omprövningar (självrättelser), utländska bolag, truster/stiftelser och skattetillägg. Jessica arbetar även med frågor om beskattning av ägarledda företag och deras ägare och andra inkomstskatterättsliga frågor.