Fredrik Nordström Skattejurist

Fredrik Nordström

Fredrik Nordström, bolagsjurist och skattejurist, har lång och bred erfarenhet av att arbeta med olika typer av företag, allt från ägarledda bolag till tillväxt- och tjänsteföretag. Fredrik är specialiserad på rådgivning till ägare, styrelser och vd inom områden som affärsplanering och finansiering av verksamheter. Arbetar med utredningar och rådgivning inom associationsrätt, inkomstskatt och koncernredovisning.