Contact Bo Holmström

Bo Holmström Partner, Auktoriserad revisor

PIE Manager
Bo är ansvarig för affärsområdet PIE, Public Interest Entities. Han har stor erfarenhet från revision av handelsföretag, tjänsteföretag, ideella organisationer, detaljhandel samt fastighetsbolag. Hans inriktning är mot lite större företag och internationella uppdrag. Bo är också specialist inom revision av icke vinstdrivande organisationer.

Share