Bertil Toreson Partner, Auktoriserad revisor

Bertil Toreson

Bertil är licensierad revisor i finansiella företag med bred branschkunskap inom bank- och värdepappersföretag. Därutöver finns stor erfarenhet från revision och konsultationer i ägarledda bolag inom både industri- och tjänstesektorn.

Bertil har även arbetat med revision inom den offentliga sektorn och kommunala bolag. Sedan 2010 är han kvalitetsansvarig inom Mazars i Sverige.

Vill du veta mer?

Sidor relaterade till:

Våra tjänster