Beatrice Hultman Skattejurist

Beatrice Hultman

Beatrice är sedan 2017 verksam som skattejurist på Mazars i Göteborg. Hon har sedan 2002 varit verksam som skattejurist hos två större konkurrenter och dessförinnan varit skatteexpert på ett informationsföretag och skattehandläggare. Beatrice har en gedigen erfarenhet av kvalificerade skatterelaterade uppdrag och tillhandahåller konsultationer inom en rad områden som till exempel beskattning av koncerner, näringsfastigheter och kapital samt svenska omstruktureringar, generationsskiften och fåmansbolag. Hon har även erfarenhet av att hålla utbildningar och presentationer inom skatteområdet. 

Beatrice arbetar med företagsbeskattning för små och stora företag, såväl inom Sverige som internationellt, bland annat med frågor som rör Pelare 2 (GloBE).