Anna Stenberg Partner, Auktoriserad revisor

Anna Stenberg

Licensierad för revision av finansiella företag.

Anna arbetar med revision av medelstora aktiebolag och organisationer inom finansiell sektor och andra tjänsteföretag. Hon har även stor erfarenhet av större företag med internationell koppling. Annas specialisering är finansiella företag och hon har FARs licens för revision av finansiella företag.

Anna ingår sedan flera år i branschorganisationen FAR:s Normgivningsgrupp för revision. Vidare är Anna chef över Mazars revisionsmetodik.

Vill du veta mer?

Sidor relaterade till:

Ditt företag

Våra tjänster

Branscher