Anders O Persson Partner, Auktoriserad revisor, Risk Manager

Anders O Persson

Anders har bred erfarenhet av revision och konsultation gentemot främst medelstora och stora företag samt koncerner. Han arbetar inom ett brett spektrum av branscher så som tjänstesektorn, fastighetsförvaltning, energibranschen, transport samt bank och försäkringsbolag. Anders inriktning är bolag som lyder under Finansinspektionens regelverk, såsom bank- och försäkringsföretag, samt bolag som tillämpar det internationella regelverket för redovisning, IFRS.

Vill du veta mer?

Sidor relaterade till: