Anders Johansson Partner, Auktoriserad revisor

Anders Johansson

Anders har erfarenhet av revision och konsultation gentemot både små och stora företag och koncerner. Han arbetar huvudsakligen med uppdrag för ägarledda bolag, men har även erfarenhet av revision av noterade bolag. Bland uppdragen finns bolag inom tillverkningsindustrin, tjänste- och konsultsektorn samt inom fastighetsförvaltning och entreprenad.

Vill du veta mer?

Sidor relaterade till: