Anders Fridlund Partner, Skattejurist

Anders Fridlund

Anders är skattejurist med huvudsaklig inriktning på beskattning av ägarledda företag och deras ägare. Han arbetar även med andra frågor som rör direkt skatt.