Anders Bergman Partner, Auktoriserad revisor

Anders Bergman

Anders har bred erfarenhet av såväl större ägarledda bolag som noterade företag inom varierande branscher såsom detaljhandeln, konsultföretag och life-science. Anders är ordförande i Mazars Sveriges styrelse.

Vill du veta mer?

Sidor relaterade till:

Om oss