Anders Bergman Partner, Auktoriserad revisor

Anders Bergman

Anders har stor erfarenhet bland annat från bolag inom detaljhandeln, konsultföretag, tillverkningsindustrin och fastighetsförvaltning. Hans inriktning är huvudsakligen mot aktiebolag men också intresseorganisationer och stiftelser. Anders ingår i Mazars SETs interna kvalitetskontrollteam och är sedan 2011 ledamot i FARs Disciplinnämnd som har till uppgift att handlägga disciplinärenden.

Vill du veta mer?

Sidor relaterade till:

Om oss