Åsa Thelin Partner, Auktoriserad revisor

Åsa Thelin

Åsa arbetar med både mindre och medelstora företag och organisationer, huvudsakligen inom konsult- och tjänsteverksamhet. Hon har också stor erfarenhet från aktiebolag, ideella föreningar och stiftelser. Åsas specialisering är finansiella företag och internrevision.

Vill du veta mer?

Sidor relaterade till:

Våra tjänster