Kassaflödesanalys

Varifrån kommer bolagets eller koncernens pengar och vad har de använts till? En kassaflödesanalys hjälper dig att svara på detta.

Hur mycket av de likvida medlen har kommit ifrån verksamheten? Har vi tagit nya lån eller kanske har aktieägarna skjutit till mer pengar? Hur mycket pengar fick vi när vi sålde dotterföretaget?

Vad har vi använt pengarna till? Har vi en verksamhet under uppbyggnad kanske verksamheten i sig bidragit med mindre pengar in än vad som betalats ut. Hur mycket pengar har vi använt för att köpa inventarier eller kanske en fastighet? Kanske även aktieägarna har fått pengar genom utdelning?

Även om en kassaflödesanalys beskriver flöden som redan har hänt ger den även tydliga signaler som, tillsammans med annan kunskap om verksamheten, kan ge ledtrådar inför framtiden. Kommer bolaget att behöva mer kapital för att fortsätta sin verksamhet? Räcker pengarna till att både driva verksamheten och köpa den där nya verksamheten som företagsledningen gärna vill? Eller behöver vi låna eller kanske be aktieägarna om mer pengar?

En kassaflödesanalys ingår som en obligatorisk del i koncernredovisning när den presenteras i en årsredovisning.

Vi kan hjälpa dig att ta fram en kassaflödesanalys eller visa dig en metod som gör att du med lite träning själv kan ta fram en.