Löpande avstämningar

Vi kan hjälpa till med löpande avstämningar av din bokföring, eller med att skapa rutiner för avstämningarna och därigenom se till att du får en bra rapportering.

Det är viktigt att det finns bra avstämningsrutiner så att rapporterna visar rätt resultat och ställning. Rapporterna blir ett bra beslutsunderlag i din verksamhet.

Bra avstämningsrutiner behövs även för att säkerställa att rätt uppgifter kan lämnas till Skatteverket och andra myndigheter i rätt tid.