Årsredovisning

Att upprätta en årsredovisning är ett krav enligt bland annat aktiebolagslagen men årsredovisningen kan även vara en värdefull del av marknadsföringen av ditt företag.

Det förutsätter, inte bara att siffrorna är rätt utan också att företagets verksamhet beskrivs på ett bra sätt.
I arbetet med att upprätta delårsrapporter och årsredovisning är vi ett naturligt stöd.