Granskning av hållbarhetsrapport

För att öka trovärdigheten i ett företags hållbarhetsrapport rekommenderar vi att en oberoende part (revisor) granskar innehållet i rapporten.

Det internationella ramverket GRI G4 förespråkar också att granskning sker. Vi utför bestyrkande i form av översiktlig granskning, revision eller en kombination av dessa. Det finns en fastställd standard som används och som bygger på en internationell standard.