ESG och hållbarhet

Vi hjälper er att sätta hållbarhet i centrum för er verksamhet.

Hållbarhet är inte bara en miljöfråga, det är en affärsfråga för seriösa företag som ser sin del i ansvarskedjan och vill agera därefter. Företagsstyrning och social hållbarhet handlar dock även om marknadsfördelar, att vara en konkurrenskraftig arbetsgivare och skapa förtroende hos myndigheter, investerare och kunder. Vi ser och förstår riskerna med att inte implementera hållbarhet i sin strategi. Våra experter hjälper ert företag med rådgivning och konsultationer i ert hållbarhetsarbete.

Hur vi kan hjälpa er:

Dokument

Mazars Hållbarhetsredovisning 2021-2022
Mazars Hållbarhetsredovisning 2021-2022
Mazars Guide to ESRS
Mazars Guide to ESRS
Mazars CSRD Factsheet
Mazars CSRD Factsheet
Mazars ESRS Factsheet
Mazars ESRS Factsheet

Reporting & Assurance

Reporting & Assurance
Hållbart företagande handlar om att bedriva sin verksamhet på ett långsiktigt och ansvarsfullt sätt. Det handlar om att skapa förtroende gentemot myndigheter, kunder, investerare, samarbetspartners och andra intressenter. Icke-finansiella rapporter blir allt mer viktiga för företag som verktyg för att skapa tillit och trovärdighet. Företag behöver kunna redogöra för sin hållbarhetspåverkan, i form av bland annat transport, energi, utsläpp och social hållbarhet som exempelvis mångfald och jämlikhet. Vi hjälper er att sätta hållbarhet i centrum för er verksamhet.

Läs mer

ESG & Due Diligence

ESG & Due Diligence_2
I allt större utsträckning anpassar företag sina affärsstrategier till att även omfatta hållbarhet, ESG – Environmental, Social and Governance. Vi erbjuder lösningar för att integrera hållbarhet i ert dagliga arbete och i er affärsplan.

Läs mer

Sustainable tax

Sustainable Tax_2_beskuren
Oavsett om det gäller en omstrukturering eller ert interna arbete med hållbarhetsfrågor spelar skatt en ledande roll i de beslut som fattas. Mazars hjälper er att fatta långsiktigt hållbara beslut i linje med gällande rätt och den skattepolicy eller skattestrategi som ni har implementerat.

Läs mer

Vårt hållbarhetsarbete

Hållbarhet2_startsida_1600x900
Vi vill bedriva en hållbar verksamhet vilket innebär att identifiera både risker och möjligheter inom och utanför vårt företag. Här kan du läsa mer om hur vi på Mazars arbetar med hållbarhet.Läs mer