Provtagning för att kontrollera Covid-19 är en skattefri förmån

2020-06-05 Skatteverket har i ett nyligen publicerat ställningstagande förtydligat att provtagningar som arbetsgivaren bekostar i samband med att fastställa om en anställd har eller har haft en sjukdom som klassas som samhällsfarlig enligt smittskyddslagen, inte ska tas upp till beskattning.

I denna tid av Coronapandemi har frågan om anställda ska förmånsbeskattas om arbetsgivaren bekostar provtagning för att kontrollera om anställda har eller haft Covid-19 blivit aktuell.

Sedan 1 juli 2018 är all fri hälso- och sjukvård i grunden en skattepliktig förmån. Vissa undantag finns dock, till exempel företagshälsovård, förebyggande behandlingar och rehabilitering. Om en arbetsgivare som ett led i sitt arbetsmiljöarbete erbjuder anställda provtagning för sjukdom som är klassad som samhällsfarlig enligt smittskyddslagen, till exempel Covid-19, är sådan provtagning enligt Skatteverkets uppfattning att jämställa med förebyggande behandling enligt Inkomstskattelagen och därmed skattefri för den anställde. Skattefriheten gäller oavsett om avsikten med provtagningen är att konstatera om den anställde är sjuk eller om avsikten är att kontrollera om den anställde har antikroppar mot sjukdomen.

Provtagning som arbetsgivare bekostar för att konstatera om anställda har eller har haft till exempel Covid -19, är således skattefri för de anställda.

Skatteverkets ställningstagande med dnr 8-305660, Förebyggande behandling som är skattefri – samhällsfarliga sjukdomar.

Har du frågor är du givetvis välkommen att kontakta oss på Mazars!

Till Mazars information och bevakning - Covid-19.

Vill du veta mer?