Ny blankett för ansökan om anstånd med betalning av skatt på grund av coronaviruset

2020-04-01 Skatteverket har tagit fram en blankett för den som är registrerad arbetsgivare eller registrerad för moms och som vill ansöka om tillfälligt anstånd med skatte- och avgiftsbetalning med anledning av coronaviruset.

Ansökan kan omfatta arbetsgivaravgifter, avdragen skatt samt moms.

Ansökan görs via blankett eller via Skatteverkets e-tjänst. Den som ansöker via Skatteverkets e-tjänst ”Mina sidor” får sitt beslut snabbare.

Du hittar mer information, blankett och e-tjänst här.

Notera att regeringen den 25 mars 2020 föreslagit att möjligheten till anstånd med skatteinbetalning, utvidgas till att även omfatta moms som redovisas årsvis från och med 27 december 2019 till och med 17 januari 2021. På så sätt kan egenföretagare få anstånd med den moms som hör till 2019 och de företag som redan har betalat in momsen från och med den 27 december 2019 kan få momsen återbetalad av Skatteverket.

Vi kan därför förvänta oss ett beslut i frågan inom kort och att texten i blanketten då anpassas även till den som redovisar moms årsvis.

Publicerad: 2020-04-01.

Har du frågor är du givetvis välkommen att kontakta oss på Mazars!

Till Mazars information och bevakning - Covid-19.