Justeringar i förslaget om omställningsstöd

2020-06-08 Regeringen har nu skickat sitt förslag om omställningsstöd på remiss till Lagrådet. Remissen innehåller vissa justeringar i jämförelse med det förslag som presenterades tidigare i våras, där det nu bland annat ges klartecken för att kunna lämna koncernbidrag och samtidigt erhålla stödet.

Syftet med omställningsstödet är att underlätta för företag att anpassa och ställa om sin verksamhet till den situation de befinner sig i nu och innebär att företag som tappat minst 30 procent av sin omsättning under mars och april i år, jämfört med samma månader förra året, ska kunna få ett ekonomiskt bidrag från staten.

I ett pressmeddelande som lämnades av regeringen den 2 juni framkommer att vissa justeringar kommer att göras gällande omställningsstödet. Sedan tidigare är det förslag på att företag som lämnar vinstutdelningar eller vissa andra typer av särskilt reglerade värdeöverföringar till aktieägarna eller medlemmar under mars 2020 till juni 2021, inte ska kunna ta del av stödet. Nu öppnas det dock upp för möjligheten att lämna koncernbidrag och samtidigt få stöd.

Till skillnad mot vad som gäller vid stöd enligt reglerna om korttidsarbete så hindrar nu alltså inte lämnade koncernbidrag möjligheten att erhålla omställningsstöd. Detta är ett mycket välkommet och positivt tillägg till förslaget. Vår förhoppning är att denna justering även ska kunna medföra en ny diskussion kring förbudet om koncernbidrag när det gäller korttidsarbete. Att ha olika bedömningssätt på dessa två stödpaket är inte önskvärt och underlättar inte företagens hantering. Resulterar de justerade reglerna verkligen i en lättnad för många företag? Det är inte osannolikt att många företag som befinner sig i en stor ekonomisk kris vill nyttja både stödpaketet för korttidsarbete och omställningsstöd, vilket i så fall ändå ger en begränsning i koncernbidragsrätten.

En annan justering som framkommer från pressmeddelandet gäller revisorsintyget. Företag som får ett stöd på 100 000 kr eller mer, eller i de fall då Skatteverket kräver det, måste ge in ett revisorsintyg tillsammans med anmälan. Intyget ska vara utfärdat av auktoriserad eller godkänd revisor eller ett registrerat revisionsbolag. Avsikten med ett revisorsintyg är att underlätta för Skatteverket vid dess hantering av ansökningarna och för att minska risken för missbruk. Av revisorsintyget ska det bland annat framgå att de grundläggande kraven för stödet är uppfyllda och i vilken grad den sammanlagda nettoomsättningen har minskat. Det är nu på förslag att omfattningen av revisorns granskning ska tydliggöras ytterligare och även göras beroende av stödets storlek.

Reglerna föreslås träda i kraft 1 juli 2020. Ansökan om omställningsstöd ska kunna göras mellan 1 juli och 31 augusti 2020.

Har du frågor är du givetvis välkommen att kontakta oss på Mazars!

Till Mazars information och bevakning - Covid-19.

Vill du veta mer?