Förstärkta åtgärder för arbetstagare och företag

2020-05-11 Den 8 maj lämnade regeringen förslag till att förstärka några av de ekonomiska åtgärder som införts med anledning av Covid-19. Regeringen har även lämnat en lagrådsremiss med bland annat förslag om tillfällig skatte- och avgiftsfrihet för förmån av fri parkering och förmån av gåvor till anställda.

Ersättning för första sjuklönedagen

De tillfälliga reglerna om att arbetsgivaren betalar ut ersättning från första sjukdagen, gäller ursprungligen till och med den 31 maj. Nu föreslås dessa regler förlängas i ytterligare fyra månader – till 30 september 2020. Även ersättningen för den första sjukdagen höjs från 700 kr till 804 kr, vilket är taket för sjukpenning.

Det slopade kravet på läkarintyg under de 14 första sjukdagarna förlängs också till och med den 30 september.

Sjuklönekostnader

Staten går idag in och tar hela kostnaden för alla sjuklönekostnader under april och maj. Detta stöd föreslås nu förlängas till att även omfatta juni och juli. Under augusti och september införs sedan ett högkostnadsskydd där staten ersätter arbetsgivare för högre sjuklönekostnader till följd av Covid-19.

Egenföretagares sjukfrånvaro

Även det ekonomiska stödet till egenföretagare som är sjuka föreslås förlängas till och med 30 september 2020. Stödet innebär att egenföretagare får en schabloniserad sjukpenning för dag 1-14 under en längre period. 

Skatte- och avgiftsfrihet för vissa förmåner

Regeringen föreslår att anställda inte ska förmånsbeskattas för fri parkering i anslutning till arbetsplatsen under perioden 1 april – 31 december 2020. De föreslår även att en arbetsgivare skattefritt kan ge gåvor till ett värde av maximalt 1 000 kr per anställd, under perioden 1 juni – 31 december 2020. För att omfattas av skattefriheten får en gåva inte lämnas i pengar.

Arbetsgivaren ska inte heller behöva betala några arbetsgivaravgifter på förmån av fri parkering eller gåva.

Har du frågor är du givetvis välkommen att kontakta oss på Mazars!

Till Mazars information och bevakning - Covid-19.

Vill du veta mer?