Förlängning av reglerna om omställningsstöd

2020-09-08 Regeringen föreslår en utökad möjlighet till att erhålla omställningsstöd genom att förlänga tidsperioden till att även omfatta maj, juni och juli.

I juni 2020 trädde reglerna om omställningsstöd i kraft med syfte om att underlätta för företag att anpassa och ställa om sin verksamhet till den situation de befinner sig i under rådande Corona-pandemi. Reglerna innebär att företag som tappat minst 30 procent av sin omsättning under mars och april 2020, jämfört med samma månader under 2019, kan få ett ekonomiskt bidrag från staten.

Eftersom krisen fortfarande pågår och många företag, framför allt de som bedriver säsongsverksamhet under sommaren, påverkats kraftigt även efter april, föreslår nu Regeringen att förlänga stödperioden till och med juli.

För att stöd ska beviljas för maj så krävs att företaget tappat minst 40 procent av sin omsättning jämfört med maj 2019. När det gäller juni och juli ska omsättningen har minskat med 50 procent jämfört med samma månader året innan.

Storleken på stödet avgörs av hur stort bortfall av omsättningen som ett företag har haft, ju större bortfall desto större stöd, och baseras liksom tidigare på företagets fasta kostnader för maj till juli 2020. Taket för erhållet stöd föreslås vara 75 miljoner per företaget för maj och 150 miljoner kronor per företaget för juni och juli.

Liksom tidigare måste förslaget godkännas av EU-kommissionen innan det kan komma att tillämpas. Regeringen arbetar med att förslaget ska kunna träda i kraft så fort som möjligt.

Har du frågor är du givetvis välkommen att kontakta oss på Mazars!

Till Mazars information och bevakning - Covid-19.

Vill du veta mer?