Förbättrade möjligheter till korttidsarbete och sänkt ränta på anstånd

2020-04-15 Det pågående virusutbrottet har en fortsatt enorm påverkan på den svenska ekonomin och efterfrågan på många tjänster sjunker kraftigt. För att försöka mildra konsekvenserna av virusutbrottet presenterar nu regeringen utökade och förbättrade möjligheter till de redan befintliga reglerna om korttidsarbete. Samtidigt aviserar de även om sänkt ränta på anståndsbeloppet på skattekontot.

Korttidsarbete

En arbetsgivare har idag en möjlighet att minska en anställds arbetstid med 20, 40 eller 60 procent. I och med ytterligare förstärkningar föreslås systemet för korttidsarbete att tillfälligt utökas genom att arbetstiden för en anställd ska kunna minskas med upp till 80 procent. Förstärkningen ska gälla från och med den 1 maj 2020 och tre månader framåt.

Som regeringen framhåller innebär den utökade möjligheten till arbetsminskning att arbetsgivarens lönekostnad kan minska med mer än 70 procent, samtidigt som den anställde behåller nästan 90 procent av sin lön. Tillsammans med den beslutade nedsättningen av arbetsgivaravgifter kan upp till 86 procent av företagets totala lönekostnad minska under maj och juni.

Regeringen uppger även att man kommer att tillföra resurser till Skatteverket för att det ska finnas möjlighet till utökade kontroller av företag som får stöd för korttidsarbete. Detta kommer bland annat ske genom fler oanmälda kontroller av personalliggare.

Sänkt ränta på anstånd med betalning av skatt                                                                        

Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna aviserar att den sammantagna räntan på anståndsbeloppet kommer att sänkas. Beviljas man ett anstånd kommer endast kostnadsränta på 1,25 procent tas ut under de första sex månaderna, därefter tillkommer en anståndsavgift på 0,2 procent per månad. Enligt nu gällande regler tas, utöver kostnadsräntan, en anståndsavgift ut på 0,3 procent redan från första månaden.

Den sänkta räntan motsvarar en avdragsgill ränta på 3,1 procent per år, eller 1,6 procent under det första halvåret uttryckt som årsränta. Detta innebär en halvering av den sammantagna räntenivån i jämförelse med nuvarande regler.

Har du frågor är du givetvis välkommen att kontakta oss på Mazars!

Till Mazars information och bevakning - Covid-19.

Vill du veta mer?