Skattenyheter

Här presenterar vi de senaste nyheterna om vad som händer inom skatteområdet både nationellt och internationellt.

Ovanligt tydlig dom - momsavdrag på kostnader vid omstruktureringar

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har den 16 maj 2017 meddelat en dom när det gäller om ett moderbolag har rätt till avdrag för moms på konsulttjänster som köpts in i anslutning till att bolaget sålt aktier i dotterbolag (mål nr 5311—5312-15). Domen är ovanligt tydlig och lär få stor betydelse för bedömningen av avdragsrätten vid omstruktureringar.

Mazars synpunkter på BEPS

På uppdrag av G20 länderna har OECD presenterat en omfattande handlingsplan (BEPS) på hur nationell lagstiftning leder till en erosion av enskilda länders skattebas. Mazars Globala tax policy team har lämnat synpunkter på de åtgärdspunkter som ingår i handlingsplanen.

FATCA-avtalet i svensk rätt

Den 18 februari 2015, röstade riksdagen igenom regeringens förslag om de lagändringar som krävs för att genomföra FATCA-avtalet i svensk rätt.

Share