Mervärdesskatt, indirekta skatter

Mervärdesskatt (moms) ska betalas till staten vid skattepliktiga omsättningar av varor och tjänster som görs i Sverige. Även förvärv från andra EU-länder och import ska beskattas i Sverige. Vid varje omsättning som görs ska ditt företag ta ställning till vem som är skattepliktig till momsen, om momsen är undantagen, vilken skattesats och i vilket land momsen ska betalas in.

Lagstiftningen inom momsområdet är ständigt föremål för genomgripande förändringar. Medlemskapet i EU har inneburit att EU-rätten blivit en del av den svenska rättsordningen. Det är inte längre enbart den nationella rätten som ska beaktas utan hänsyn måste också tas till innehållet i EU-rätten. Mazars har cirka 18 000 medarbetare i 79 länder. Det nära samarbete som bedrivs med momsspecialister globalt innebär att vi snabbt kan hjälpa dig med registrering, återbetalning och momsfrågor från utländska skattemyndigheter i andra länder.

Ibland finns företag i flera länder vilket komplicerar bedömningen av vem som ska betala skatten och i vilket land. Om momsen betalas in i fel land kan du som företagare bli tvungen att betala den två gånger, d.v.s även i rätt land. Vi kan hjälpa dig med att avgöra beskattningsland och vem som ska betala skatten.

Vi erbjuder hjälp med en uttalad momsstrategi och rutiner så du får kontroll på ditt företags momshantering. Våra momsexperter identifierar ditt företags risker och problem i tid, vilket ger dig en säker och långsiktig hantering av momsen. Vid skatterevision och tvist med Skatteverket har vi momsjurister med processerfarenhet som kan stödja dig.

Share