Ägarledda företag

Det finns en mängd frågor som rör ägarledda företag. De mest centrala handlar ofta om utdelning och kapitalvinst.

Kapitalvinst

Beroende på hur du utnyttjar reglerna, kan det bli stora skillnader i beskattningen av din kapitalvinst. Det kan handla om variationer från 20 till 57 procent!

Läs mer

Utdelning

De komplicerade fåmansföretagsreglerna, som brukar kallas 3:12 och som gäller för företag som ägs av en liten grupp människor, är ett ständigt huvudbry för många företagare.

Läs mer