Skatt

Alla våra skattejurister besitter i grunden en gedigen erfarenhet av att arbeta med ägarledda företag, ägarplanering och omstruktureringar.

Utöver det har Mazars i sitt team av skattejurister experter inom internationell beskattning, individbeskattning, fastighetsbeskattning, Transfer pricing, mervärdesskatt och stiftelsebeskattning. Vi hjälper även kunder med skatteprocesser och agerar rådgivare i transaktioner.
 
Mazars arbetar långsiktigt med sina kundrelationer och vill att kunden skall kunna fokusera på att utveckla sin verksamhet. Därför är det viktigt för oss att vår rådgivning kommuniceras på ett tydligt sätt till kunden.
 
En av Mazars styrkor är att vi har tillgång till ett stort internationellt nätverk av kompetenta skattejurister som vi har nära samarbete med och även träffar regelbundet. Våra kunder kan därför känna sig trygga i att oavsett om de arbetar på den nationella marknaden eller ger sig ut utanför Sveriges gränser kan Mazars erbjuda en helhetslösning med kompetent rådgivning.

Nationella kontakter

Skattenyheter

Här presenterar vi de senaste nyheterna om vad som händer inom skatteområdet både nationellt och internationellt.

Ägarledda företag

Det finns en mängd frågor som rör ägarledda företag. De mest centrala handlar ofta om utdelning och kapitalvinst.

Företagsöverlåtelser

Vid en företagsöverlåtelse gäller det att du positionerar dig så att du får avdrag för rätt saker och inte behöver skatta för något i onödan. Det gäller att hitta en struktur som passar just din affär.

Omstruktureringar

En omstrukturering är aldrig ett självändamål, utan ett verktyg för att uppnå något annat. Din marknad kanske har förändrats, du behöver kanske planera för en försäljning, eller ett generationsskifte? Det man helt klart kan säga är, att när man börjar flytta på rörelser, bolag och personer, skapas skatteeffekter. Även metoden i sig, för hur omstruktureringen sker, kan skapa skatteeffekter, både oönskade och önskade.

Internationella skattefrågor

Internationella skattefrågor kommer upp så fort ett annat land är involverat på något sätt. Då handlar det plötsligt inte bara om de svenska skattereglerna, utan även om det andra landets skatteregler plus de avtal som kan finnas mellan länderna.

Generationsskifte

När den äldre generationen ska kliva åt sidan och den yngre ta vid uppstår en rad frågor. Ofta finns i stort sett hela förmögenheten i företaget.

Skatteprocesser

Emellanåt har företagare och Skatteverket olika uppfattningar om vad som är rätt och fel.
När Skatteverket har en avvikande mening mot din hjälper vi till att driva processen.

Mervärdesskatt, indirekta skatter

Mervärdesskatt (moms) ska betalas till staten vid skattepliktiga omsättningar av varor och tjänster som görs i Sverige. Även förvärv från andra EU-länder och import ska beskattas i Sverige. Vid varje omsättning som görs ska ditt företag ta ställning till vem som är skattepliktig till momsen, om momsen är undantagen, vilken skattesats och i vilket land momsen ska betalas in.

Val av företagsform

Det vanligaste bytet av företagsform är när den enskilda firman ska utvecklas och bli ett handelsbolag eller aktiebolag. Hur du byter och vad du byter till, får effekter på skatten.

Uppstart eller avveckling

Både när det gäller att starta och avveckla ett företag uppstår en mängd praktiska saker som ska göras, som till exempel registreringar eller avregistreringar, bilda bolag eller likvidera bolag.

Share