Royaltygranskning

I Sverige finns det många bolag med registrerade patent eller andra rättigheter. Patent- och licenstagare kan sedan återfinnas världen över och generera intäkter till det svenska bolaget. Men hur säkerställs det att rätt intäkter redovisas?

Medveten och omedveten undervärdering av försäljningen hos patent- och licenstagare samt feltolkningar av licensavtal kan medföra att stora royaltyintäkter uteblir för patentinnehavaren. Därför kan det hos många företag finnas behov av att säkerställa det underlag som patent- och licenstagaren redovisar. Faktum är att Mazars SET i våra revisioner hos patent- och licenstagare under det senaste året har identifierat miljontals kronor i obetalda royaltyintäkter.

Vi har stor erfarenhet av royaltygranskningar i många olika länder. I internationella uppdrag kan vi också ta hjälp av revisionsbyråer i det nätverk vi tillhör. Praxity finns representerat i över 70 länder.

Genom överenskommet tillvägagångssätt, kan vi hjälpa dig att avgöra om din licenstagare rapporterar försäljningen i enlighet med villkoren i just ert licensavtal. Efter vår granskning kan vi i vår rapport bland annat ge återkoppling kring:

  • Licensavtalet
  • Rapporteringsmallar
  • Lönsamhetsanalyser
  • Licenstagarnas interna kontroll

Dessutom kan vi hjälpa till att utvärdera rapporterings- och uppföljningssystem avseende er egen övervakning av royaltyintäkterna. En royaltygranskning resulterar alltså i en rapport från oss som självklart innehåller våra slutsatser från granskningen. I rapporten kan vi också ge rekommendationer på åtgärder och synpunkter på licensavtalet, rapporteringsrutinerna mellan patentinnehavaren och licenstagaren, betalningsrutiner, rapporteringsmallar m.m. Vi lämnar även förslag på en handlingsplan för framtida granskningar.

Share