Kassaflödesanalys

En kassaflödesanalys hjälper dig att analyser varifrån bolagets eller koncernens pengar kommer och vad de har använts till.

Även om en kassaflödesanalys beskriver flöden som redan har hänt ger den även tydliga signaler som tillsammans med annan kunskap om verksamheten kan ge ledtrådar inför framtiden. Kommer bolaget att behöva mer kapital för att fortsätta sin verksamhet?