Expense

Redovisa kvitton och reseräkningar digitalt.

Expense tillhandahåller en webbaserad kvittohanteringstjänst med tillhörande mobilapplikation. Tjänsten möjliggör bland annat för användaren att matcha inskannade kvitton med kontokortsfakturor.

Man fotograferar helt enkelt sina kvitton med mobilen och sedan gör Expense resten.

Läs mer om Expense här