Analys av företagets siffror

Har du behov av att jämföra ditt företag mot den bransch du verkar inom? Eller mot dina konkurrenter?

Vi hjälper dig att analysera företaget och pröva olika framtidsscenarier. Vi gör en analys av företaget på en helhetsnivå, men det finns också möjlighet att bryta ned sammanslagna poster och analysera på underliggande nivåer, till exempel varugrupper, avdelningar, kunder eller maskiner.