Affärsplan

Vi kan hjälpa dig att tydliggöra din verksamhet i en affärsplan där vi inkluderar budget och kreditbehovsberäkningar.

Affärsplanen är till nytta både för dig som företagare som ett underlag för den löpande uppföljningen av verksamheten, men även för ditt företags intressenter då du kan visa på ett överskådligt sätt hur verksamheten är tänkt att bedrivas